23 mars, 2016

Grafisk profil

Grafisk profil
Café Grafisk profil

En grafisk profil är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet för alla företag. Den hjälper er att på ett tydligt sätt berätta om ert företag och vad ni står för. Logotyp, typografi, färger, bildmanér och grafiska element utgör byggstenarna i en grafisk profil. Som stöd för ert framtida arbete tar vi fram en grafisk manual som beskriver hur er grafiska profil ser ut och förklarar hur den är uppbyggd. Manualen innehåller regler, anvisningar och praktiska tips för hur de grafiska byggstenarna ska användas.

När vi tar fram en logotyp och en grafisk profil till ett företag eller ett varumärke så skapar vi designen utefter företagets grundvärden och verksamhet. Vi lokaliserar målgruppen som logotypen och den grafiska profilen ska attrahera och väcka rätt känslor hos.

Top