23 mars, 2016

Sociala medier

Sociala medier
Sociala medier har tagit världen lite med storm och ett budskap, bild, nyhet eller roligt klipp kan snabbt komma ut och bli viralt och allmänt känt väldigt fort världen över. Samma möjligheter finns det också för reklamkampanjer att få och ta en viral spridning och bakom en lyckad reklamkampanj ligger en genomtänkt strategi. För marknadsföring i sociala medier behövs det nämligen ett nytt sätt att tänka, en ny strategi och ett annat syfte än med vanliga traditionella reklamkampanjer. I dessa medier finns det heller inget slutdatum utan är en fortlöpande process över tid. Genom att bygga upp en närvaro och använda sig av annonsering i de sociala medierna har man nu möjlighet att skapa en konversation och djupare relation med sina befintliga kunder, samtidigt som man kan nå ut till nya och skapa bättre varumärkeskännedom. För att lyckas med sin satsning krävs en genomtänkt strategi med syfte, målgrupp, mål och uppföljning för bästa effekt.

Vi integrerar sociala medier i er mediestrategi och mediemix för att få bästa effekt. Vi skapar kreativa lösningar och ett meningsfullt innehåll som är tillgängligt när kunden själv vill. Det blir rätt innehåll till rätt personer i rätt tid.

Vi hjälper till med uppstarten och skapar er närvaro där vi skapar er strategi med annonskampanjer, administration, uppföljning och optimering. Ett urval av sociala medier är; Facebook, Instagram, YouTube, Blogg, Twitter, LinkedIn, Snapchat med flera.


« Tillbaka till MEDIA

Top