23 mars, 2016

Traditionella medier

Traditionella medier

Traditionella medier har en lång historia och till dem hör främst tv, radio och tidningar. Många företag bakåt i tiden har byggt upp ett fint reklamarv med det som i dag kallas för traditionella medier. Med dagens tekniska utveckling har de fått konkurrens på mediemarknaden, men är fortfarande riktigt starka inom vissa målgrupper. Webbversionerna av de traditionella medierna har successivt blivit en del av våra medievanor, men fortfarande ägnas mycket tid åt de traditionella medierna i deras traditionella former. En bild kan säga mer än tusen ord, och via tidningar jobbar man visuellt med att skapa känslor kring varumärken, erbjudanden eller samhällsinformation. Radion arbetar med ljudet för att skapa känslor och bygger på frekvens för att skapa effekt. TV:n arbetar med två sinnen; syn och hörsel och har en möjlighet att skapa ännu starkare känslor, ju fler sinnen du använder desto starkare känslor kan man förmedla. Vi på Lin & Halm hjälper er att synas i de de traditionella medierna, från att göra medieplanen till att hålla i mediekontakterna och göra själva annonserna.


« Tillbaka till MEDIA

Top