Broschyrer på engelska till HSB Östra

HSB Östra är den regionala HSB-föreningen med huvudkontor i Norrköping och lokalkontor i Söderköping och Finspång. De erbjuder främst tjänster till bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Utöver detta producerar de nya bostäder och förvaltar egna hyreslägenheter. Till deras hyresgäster i dessa lägenheter har vi tidigare producerat broschyrer för nyinflyttade samt städtips för utflyttande. Under våren 2019 översatte vi dessa två broschyrer till engelska för att kunna nå ut till fler icke-svenskspråkiga hyresgäster.