Grafisk profil Alpha Material Handling

Lundgrens Truckservice ville lyfta sitt varumärke genom att byta namn och profil. Vi tog rollen som bollplank i processen för att sedan ta fram en komplett profilering med logotyp, slogan, grafisk profil, webbplats, kontorstryck samt säljmaterial.

Färgerna representerar värdegrunderna för A L P H A Material Handling;
Klarblå: Ärlig, munter
Mörkblå: Pålitlig, hängiven
Grå: Tidlös, stabil
Orange: Vänlig, lycklig