Design

Design handlar mycket om det som ögat ser. När vi som konsumenter ser något för första gången grovsorterar vi det – vi får en känsla för hur något är. Den känslan avgör vad vi vill ägna mer uppmärksamhet på och vad vi inte bryr oss om. Design väcker många känslor – och det är de känslorna vi är ute efter inom all marknadsföring.

I en grafisk profil för ett företag är design en viktig del. När vi tar fram en logotyp och en grafisk profil till ett företag eller ett varumärke så skapar vi designen utefter företagets grundvärden och verksamhet. Vi lokaliserar målgruppen som logotypen och den grafiska profilen ska attrahera och väcka rätt känslor hos.

Inom webbdesign handlar design lika mycket om att göra saker synliga och möjliga att hitta. Det du möter på webben ska inte bara vara snyggt, skarpt och gå snabbt, utan även vara förståeligt och användarvänligt. Informationen och funktionerna ska vara tillgängliga och du ska känna dig nöjd efter ditt besök.

Webbdesign

Webbdesign är hantverket bakom en webbplats med grafisk design och utformat specifikt efter varje företags behov, profil och önskemål. Det kan handla om att bland annat bestämma typografi, färger, manér, stil för bilder, logga och ikoner, men även om webbplatsens upplevelse, känsla och användarvänlighet.

Vi på Lin & Halm är med från kreativ tanke och skiss till design, färdig lösning och publicering. Efter att en webbplats har publicerats börjar arbetet med att hålla den uppdaterad, marknadsföra den och få rätt besökare till den. Vi hjälper er hela vägen och är ert support med uppdateringar, utbildningar och marknadsföring även efter att webbplatsen skapats, fått sin design och karaktär.

En webbplats är en stor investering för många företag och även det digitala ansiktet utåt. Vi ser därför arbetet med att skapa webbplatser som en hållbar process med en snygg design, kombinerat med funktion och användarvänlighet som passar just ert företags profil, behov och målgrupp.

Grafisk formgivning

Vi hjälper er gärna med grafisk formgivning av era annonser, nyhetsbrev, kundtidningar, trycksaker mm. Vi ser till att era produktioner får en snygg och tydlig layout, och genom det få mottagaren att uppmärksamma och förstå budskapet. Layouten och innehållet kommer följa er profil och möta era önskemål. Utöver layout erbjuder vi även fotografering och copy för att skapa en heltäckande lösning.
Produktionskostnad: 950 kr/påbörjad halvtimme.

En webbplats är en stor investering för många företag och även det digitala ansiktet utåt. Vi ser därför arbetet med att skapa webbplatser som en hållbar process med en snygg design, kombinerat med funktion och användarvänlighet som passar just ert företags profil, behov och målgrupp.

Illustrationer

En bild säger mer än tusen ord, men ibland finns inte den optimala bilden tillgänglig. En illustration kan då vara rätt lösning på visualiseringen. Vi tillhandahåller illustrationer i många olika manér. Handtecknat, vektorbaserat eller kanske kollage? Tillsammans med er tar vi fram en illustration som möter era behov.

Grafisk profil

En grafisk profil är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet för alla företag. Den hjälper er att på ett tydligt sätt berätta om ert företag och vad ni står för. Logotyp, typografi, färger, bildmanér och grafiska element utgör byggstenarna i en grafisk profil. Som stöd för ert framtida arbete tar vi fram en grafisk manual som beskriver hur er grafiska profil ser ut och förklarar hur den är uppbyggd. Manualen innehåller regler, anvisningar och praktiska tips för hur de grafiska byggstenarna ska användas.

När vi tar fram en logotyp och en grafisk profil till ett företag eller ett varumärke så skapar vi designen utefter företagets grundvärden och verksamhet. Vi lokaliserar målgruppen som logotypen och den grafiska profilen ska attrahera och väcka rätt känslor hos.