Media

Media handlar om information och kommunikation av budskap genom olika kanaler och än mer om dialog, relation och interaktion sedan de sociala mediernas intåg. Genom olika medier kommuniceras information bland annat för att upplysa, påverka, skapa intresse, öka kunskaperna och för företag att marknadsföra sig och bli top of mind i sin bransch.

Utbudet i medielandskapet idag är enormt och kan upplevas som en djungel för många annonsörer och företag. Mycket har förändrats på relativt kort tid och mycket kommer fortsätta att hända framöver. Ett paradigmskifte kan man kalla det för, det som vi nu står inför och mitt uppe i. Vi kan förenkla det en aning och dela upp medier i traditionella, digitala och sociala.

Sedan de digitala och sociala mediernas intåg i medielandskapet kan det behövas en hjälpande hand, en guide genom djungeln för att få en strategi för vem, var, hur, vad, när, i vilka medier samt på vilket plattform man ska synas. Just därför finns vi till på Lin & Halm för att vara den oberoende parten som löser ert marknadsföringspussel så att det passar just ert företag, så ni blir sedda, hörda, ihågkomna och top of mind.

Var befinner sig dina kunder idag? Vem vill du nå? Låt oss hjälpa er med den analysen.

Digitala medier

Med digitaliseringen av samhället flyttade det mesta in i våra digitala skärmar såsom laptops, surfplattor och mobiler och det rör sig om allt från morgontidningen, tv-program, lexikon till att alla företag skapade sina egna webbplatser. Idag läser många sin dagstidning på nätet, inhämtar nyheter i mobilen, kollar youtube och olika play-tjänster och googlar för att bli klokare. Det är lite vad digitala medier handlar om och med digitaliseringen så flyttade även annonseringen in lika naturligt på nätet.

Displayannonsering är ett samlingsnamn för alla annonser som syns tillsammans med innehåll på olika webbplatser och i appar. Annonserna kan innehålla allt från text, bilder, loggor, video och content marketing. Marknadsföring på internet blir allt viktigare och för att driva trafik till sin webbplats. Digital marknadsföring sker på alla digitala plattformar såsom desktop, surfplattor och mobiler. Vi på Lin & Halm hjälper er med den digitala mediemixen, synas på de webbplatser som passar just ert företag, hålla i mediekontakterna och göra själva annonserna.

Sociala medier

Sociala medier har tagit världen lite med storm och ett budskap, bild, nyhet eller roligt klipp kan snabbt komma ut och bli viralt och allmänt känt väldigt fort världen över. Samma möjligheter finns det också för reklamkampanjer att få och ta en viral spridning och bakom en lyckad reklamkampanj ligger en genomtänkt strategi. För marknadsföring i sociala medier behövs det nämligen ett nytt sätt att tänka, en ny strategi och ett annat syfte än med vanliga traditionella reklamkampanjer. I dessa medier finns det heller inget slutdatum utan är en fortlöpande process över tid. Genom att bygga upp en närvaro och använda sig av annonsering i de sociala medierna har man nu möjlighet att skapa en konversation och djupare relation med sina befintliga kunder, samtidigt som man kan nå ut till nya och skapa bättre varumärkeskännedom. För att lyckas med sin satsning krävs en genomtänkt strategi med syfte, målgrupp, mål och uppföljning för bästa effekt.

Vi integrerar sociala medier i er mediestrategi och mediemix för att få bästa effekt. Vi skapar kreativa lösningar och ett meningsfullt innehåll som är tillgängligt när kunden själv vill. Det blir rätt innehåll till rätt personer i rätt tid.

Vi hjälper till med uppstarten och skapar er närvaro där vi skapar er strategi med annonskampanjer, administration, uppföljning och optimering. Ett urval av sociala medier är; Facebook, Instagram, YouTube, Blogg, Twitter, LinkedIn, Snapchat med flera.

Traditionella medier

Traditionella medier har en lång historia och till dem hör främst tv, radio och tidningar. Många företag bakåt i tiden har byggt upp ett fint reklamarv med det som i dag kallas för traditionella medier. Med dagens tekniska utveckling har de fått konkurrens på mediemarknaden, men är fortfarande riktigt starka inom vissa målgrupper. Webbversionerna av de traditionella medierna har successivt blivit en del av våra medievanor, men fortfarande ägnas mycket tid åt de traditionella medierna i deras traditionella former.

En bild kan säga mer än tusen ord, och via tidningar jobbar man visuellt med att skapa känslor kring varumärken, erbjudanden eller samhällsinformation. Radion arbetar med ljudet för att skapa känslor och bygger på frekvens för att skapa effekt. TV:n arbetar med två sinnen; syn och hörsel och har en möjlighet att skapa ännu starkare känslor, ju fler sinnen du använder desto starkare känslor kan man förmedla. Vi på Lin & Halm hjälper er att synas i de de traditionella medierna, från att göra medieplanen till att hålla i mediekontakterna och göra själva annonserna.

Medierådgivning

För oss betyder medierådgivning att lösa just ert marknadsföringspussel och effektivisera er marknadsföring. Utbudet i medielandskapet är idag enormt och kan upplevas som en djungel för många annonsörer och företag. Mycket har förändrats på relativt kort tid och mycket kommer fortsätta att hända framöver och vi är mitt uppe i ett paradigmskifte i medievärlden. Därför kan det behövas en hjälpande hand, ett bollplank eller en rådgivare. Vi på Lin & Halm finns med från rådgivning till analys, strategi till hela processen med medieval, medieköp, uppföljning och optimering eller den del ni önskar hjälp med. Vi hjälper er att bygga upp den strategi som passar just ert företags förutsättningar, behov, mål och målgrupp.

Analys – Mål – Målgrupp – Strategi – Innehåll/produktion – Medieval – Implementering – Uppföljning & Utvärdering – Optimering.