Webb

En professionell och användarvänlig webbplats är en god investering för varje företag, den stärker företagets varumärke och är många gånger det första ansiktet utåt. Ett första intryck som kan ha stor betydelse och en första känsla om företaget. Vi på Lin & Halm hjälper er bygga upp en stark digital närvaro – från webbplats och e-handelslösningar till strategier, sociala kampanjer, bloggar, nyhetsbrev, interaktionsdesign och SEO. Vi skapar de bästa förutsättningarna för lönsamhet och varumärkesbyggande i digitala kanaler specifikt för ert företag och strävar alltid efter långsiktigt samarbete och att våra kunder ska få så stor konvertering som möjligt på sina lösningar.

De webbplatser vi bygger ska fungera optimalt för slutanvändaren oavsett skärmstorlek och uppkoppling. Snabba laddningstider, responsiva gränssnitt och hög kompatibilitet oavsett webbläsare eller enhet är några av de viktigaste kraven vi ställer på våra webblösningar. Användarupplevelsen är den överlägset viktigaste faktorn som avgör hur våra kunder uppfattas på webben. Vi bygger våra webbplatser i WordPress från början till slut.

E-handel

I takt med att konkurrensen ökar på e-handelsmarknaden blir det allt viktigare att särskilja sig och kunna erbjuda nya upplevelser och funktioner som underlättar för kunderna att navigera på webbplatsen. Beroende på bransch så ser design, känsla, funktionalitet olika ut, men det som är relevant inom alla branscher är att det måste vara användarvänligt, lätt för kunden att genomföra sitt köp och för företaget att öka sin konvertering. Inom e-handel eller e-commerce som det också kallas, så arbetar vi med en helhetsstrategi där våra kunder kan få hjälp med hela processen eller vissa delar. Grunden för att en e-handel ska fungera är en komplex lösning där man bygger upp en struktur inom varje område.

1. Struktur och Uppbyggnad
2. Funktion och Verksamhet
3. Analys och Konvertering
4. Marknadsföring

Struktur och Uppbyggnad innebär att vi bygger upp er e-plattform så att den är skräddarsydd åt just er verksamhet.

Funktion och Verksamhet bygger mer på själva upplevelsen för kunder som besöker er e-handel. Att e-handeln kan erbjuda rätt verktyg för att kunden att hitta på sidan, navigera, hitta det den söker och genomföra sitt köp. Utöver det så gäller det att fundera på hur hanteringen av ordern sker från beställning till leverans så att kunden blir nöjd och återkommer och företaget får en bra lönsamhet.

Analys och Konvertering är en viktig del för att göra e-handeln lönsam för företaget. Det gäller att lära sig kundens beteenden, som exempel varför den gör ett köp och varför den kanske inte fullföljer det eller avbryter det. Man kan analysera och optimera sin e-handel utifrån den informationen så man i längden får högre konverteringsgrad.

Marknadsföring innebär hur man når ut med sin e-handel till sin målgrupp. Även här gäller det att analysera och förstå sina kunders beteenden på webben. Syns du inte så finns du inte gäller även får e-handel och man måste hitta ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Vi bygger och designar er e-handel, så att den blir effektivast möjligt, men vi kan även vara ett bollplank för att ni ska hitta rätt i er e-handelslösning. Vi är gärna er partner genom hela er verksamhetssatsning inom er e-handel!

SEO

SEO (Sökmotoroptimering) är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbplats att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer såsom Google. Det handlar således om att bli “Googlebar”. I vissa fall kan det krävas långsiktighet under ett par års tid för att nå dit man vill och i andra fall kan det räcka med en snabb optimering för att nå önskat resultat. SEO har visat sig vara en effektiv metod för marknadsföring på internet och väsentligt för att få trafik till sin hemsida där konverteringar kan ske.


Det finns flera slags sökordsstrategier, men det viktiga är att anpassa den till de unika förutsättningar som gäller för den webbplats som ska optimeras. SEO brukar delas in i tre strategier; Analys (On Site), On Page och Off Page. Analysdelen handlar om optimering av webbplatsens övergripande struktur, medan On Page handlar bland annat om optimering av enskilda sidors navigering, rubriksättning och kvalité på texter så att de matchar sökorden man vill förknippas med. Off Page är det arbete som görs för att få länkar till sin sida från andra webbplatser. Vi hjälper med den strategi som just er webbplats behöver för att komma så högt upp som möjligt i sökmotorerna för de sökord som är relevanta för er.

WordPress

En professionell webbplats stärker ditt företag och varumärke och är många gånger företagets ansikte utåt. WordPress är ett av de mest använda, enkla och kända publiceringsverktyg och de flesta webbplatser byggs idag på denna plattform. Fördelarna med WordPress är bland annat att det är flexibelt, användarvänligt, sökmotorvänligt, moderna och utan kostnad för användaren. WordPress började som en bloggplattform, men har idag vuxit till ett fullfjädrat publiceringsverktyg för stora komplexa webbplatser till företag och organisationer. Med våra kunskaper på Lin & Halm inom både webbutveckling och SEO så skapar vi en webbplats till ditt företag i WordPress med de bästa förutsättningarna för att ni ska rankas bra i Googles sökresultat.

Mobilanpassning

En mobilanpassning är just det – en anpassning av den befintliga webbplatsen så att den ska passa olika tryckytor på olika enheter såsom våra mobiler. Den mobila webben växer explosionsartat och fler och fler använder internet via mobila enheter än via mer traditionella datorer. Företag bör därför satsa mobilt redan i dag för att hänga med i utvecklingen. Är en webbplats inte mobilanpassad kommer den synas sämre i sökresultatet när någon gör en sökning på Google från sin mobil.

Responsiv design

Responsiv design är en metod av mobilanpassning och innebär att den information som ligger på webbplatsen anpassar sig för att besökaren ska få en så bra upplevelse och läsarvy som möjligt oavsett om besöket sker via mobil, surfplatta eller dator. En bra responsiv design gör att besökaren lätt kan hitta och ta till sig innehållet på din webbplats och att man inte behöver zooma in och scrolla i sidled.