Design handlar mycket om det som ögat ser. När vi som konsumenter ser något för första gången grovsorterar vi det – vi får en känsla för hur något är. Den känslan avgör vad vi vill ägna mer uppmärksamhet på och vad vi inte bryr oss om. Design väcker många känslor – och det är de känslorna vi är ute efter inom marknadsföring.

I en grafisk profil för ett företag är design en viktig del. När vi tar fram en logotyp och en grafisk profil till ett företag eller ett varumärke så skapar vi designen utefter företagets grundvärden och verksamhet. Vi lokaliserar målgruppen som logotypen och den grafiska profilen ska attrahera och väcka rätt känslor hos.

Inom webbdesign handlar design lika mycket om att göra saker synliga och möjliga att hitta. Det du möter på webben ska inte bara vara snyggt, skarpt och gå snabbt, utan även vara förståeligt och användarvänligt. Informationen och funktionerna ska vara tillgängliga och du ska känna dig nöjd efter ditt besök.

Anlitar ni oss för ett designuppdrag ska även ni känna er nöjda efter ert besök!

Lämna ett svar