25 mars, 2016

SEO

seo
SEO (Sökmotoroptimering) är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbplats att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer såsom Google. Det handlar således om att bli “Googlebar”. I vissa fall kan det krävas långsiktighet under ett par års tid för att nå dit man vill och i andra fall kan det räcka med en snabb optimering för att nå önskat resultat. SEO har visat sig vara en effektiv metod för marknadsföring på internet och väsentligt för att få trafik till sin hemsida där konverteringar kan ske.

Det finns flera slags sökordsstrategier, men det viktiga är att anpassa den till de unika förutsättningar som gäller för den webbplats som ska optimeras. SEO brukar delas in i tre strategier; Analys (On Site), On Page och Off Page. Analysdelen handlar om optimering av webbplatsens övergripande struktur, medan On Page handlar bland annat om optimering av enskilda sidors navigering, rubriksättning och kvalité på texter så att de matchar sökorden man vill förknippas med. Off Page är det arbete som görs för att få länkar till sin sida från andra webbplatser. Vi hjälper med den strategi som just er webbplats behöver för att komma så högt upp som möjligt i sökmotorerna för de sökord som är relevanta för er.

« Tillbaka till WEBB

Top